ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a 65-001 Zielona Góra
+48 607 404 675 biuro@englishschool.zgora.pl

Polityka Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka podanych w niniejszym formularzu w celu złożenia deklaracji zapisu oraz związanego z tą deklaracją dalszego procesu zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego lub języka niemieckiego przez English School Szkołę Języków Obcych w Zielonej Górze.
Wiem, że powyższa zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia niniejszej deklaracji oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem umowy o przeprowadzenie kursu.

Informacje o administratorze oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka podanych w niniejszym formularzu będzie Agnieszka Cymbaluk English School Szkoła Języków Obcych NIP: 9730080890 mieszcząca się na ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a, 65-454 w Zielonej Górze.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agnieszke Cymbaluk English School Szkoła Języków Obcych NIP: 9730080890 mieszcząca się na ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a, 65-454 w Zielonej Górze na podstawie wyrażonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celu w niej wyrażonej. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego lub niemieckiego, jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Agnieszka Cymbaluk English School Szkoła Języków Obcych NIP: 9730080890 mieszcząca się na ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a, 65-454 w Zielonej Górze. danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń tj. z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Agnieszka Cymbaluk English School Szkoła Języków Obcych NIP: 9730080890 mieszcząca się na ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a, 65-454 w Zielonej Górze. (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z Agnieszka Cymbaluk English School Szkoła Języków Obcych NIP: 9730080890 mieszcząca się na ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a, 65-454 w Zielonej Górze. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji zapisu nauki języka angielskiego lub niemieckiego oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego lub niemieckiego.

5. Agnieszka Cymbaluk English School Szkoła Języków Obcych NIP: 9730080890 mieszcząca się na ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a, 65-454 w Zielonej Górze nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Ma Pan/Pani prawo:

  1. w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od Agnieszka Cymbaluk English School Szkoła Języków Obcych NIP: 9730080890 mieszcząca się na ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a, 65-454 w Zielonej Górze dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku – do żądania przeniesienia danych do innego administratora;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych; do dnia 24 maja 2018 roku jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: biuro@englishschool.zgora.pl lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób.