ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a 65-001 Zielona Góra
+48 607 404 675 biuro@englishschool.zgora.pl

Kursy dla młodzieży - Zielona Góra

Kameralne grupy

pracujemy w małych grupach 4-8 os

Przygotowania do egzaminów

ósmoklasisty, matury

Wspieranie autonomi

uczymy, jak się uczyć

Język jest narzędziem komunikacji. Naszym nadrzędnym celem jest rozwijanie tej umiejętności na podstawie dostosowanych do wieku i zainteresowań uczniów tekstów i materiałów multimedialnych. Staramy się rozwijać zainteresowanie uczniów językiem nie ograniczając się do treści podręcznikowych. Nie zapominamy o gramatyce ponieważ jest ona niezbędna do zdania egzaminów na zakończenie gimnazjum czy szkoły średniej.

Program nauczania, a co za tym idzie poszczególne zajęcia stworzone są tak by rozwijane były wszystkie sprawności językowe czyli umiejętność mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu, przy zachowaniu poprawności leksykalnej i gramatyczne. Wiemy jednak, że młodzież potrzebuje szczególnej motywacji do nauki, tak więc dbamy o to, by zajęcia były dla nich nie tylko kształcące, ale i interesujące. Oferujemy aktywne i pełne energii lekcje, z użyciem różnorodnych form aktywności, tworzeniem projektów i innych praktycznych sposobów na utrwalanie i uczenie się języka.

W naszej szkole dbamy także o to, by podręczniki nie pokrywały się z tymi, z których uczniowie korzystają w swoich szkołach. Zapewniamy również grono doświadczonych i świetnie wykształconych lektorów, którzy ucząc od wielu lat w szkołach podstawowych i średnich, wiedzą w jaki sposób zmotywować młodzież do nauki, tak by przyniosła wymierne efekty. Posiadamy certyfikat, który świadczy o wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami Znaku Jakości TGLS Quality Alliance.

Kursy dla młodzieży in a nutshell

 • kameralne, przyjazne grupy (4-8 osób) lub kursy indywidualne,
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie:
  • komunikacji,
  • słuchania
  • czytania ze zrozumieniem,
  • pisania.
 • rozwój autonomii uczniów poprzez poznawanie stylów uczenia się i technik wspomagających pamięć, takich jak mapy myśli, skojarzenia, porządkowanie notatek, metody pisemno-graficzne, akronimy, układy skojarzeniowe itp.,
 • poszerzanie zasobu leksykalnego na danym etapie edukacyjnym,
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego,
 • różnorodne techniki i metody nauczania takie jak metoda dramy, polisensoryczność, metoda komunikacyjna, dyskusje, projekty, prace grupowe itp.
 • odnoszenie się do zainteresowań i pasji uczniów,
 • stałe monitorowanie postępów w postaci informacji zwrotnych, rozmów indywidualnych, ocen opisowych oraz raportów postępów w nauce dwa razy do roku.
 • system motywacyjny, szczególnie ważny na tym etapie edukacji,
 • dodatkowe warsztaty językowo-kulturowe kilka razy do roku.

Przygotujemy do egzaminu ósmoklasisty

Podczas kursu lektor omawia z uczniami materiał, który jest niezbędny do zdania egzaminu. Na kursie ćwiczy się strategie egzaminacyjne, zapoznaje z jego strukturą, kompleksowo powtarza i utrwala gramatykę oraz słownictwo. Zapoznaliśmy się z ofertą różnych wydawnictw i wybraliśmy odpowiednie materiały edukacyjne.

W trakcie przygotowania do egzaminu ważne są również warunki do nauki. Takie właśnie zapewnia English School Szkoła Języków Obcych. Dzięki małym grupom, uczniowie mają szansę doskonale przygotować się do egzaminu. Lektor ma czas dla każdego uczestnika kursu i jest w stanie dobrze sprawdzić stan wiedzy każdego kursanta, a co więcej zmobilizować go do rozwijania umiejętności i wiadomości, które wymagają dopracowania.

Przygotujemy do matury

English School Szkoła Języków Obcych oferuje kursy przygotowujące do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Podczas kursu słuchacze utrwalają słownictwo, gramatykę i struktury językowe z zakresu szkoły średniej a także ćwiczą techniki zdawania tj. rozmowy sterowane, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz wypowiedzi pisemne.

Zajęcia mają formę intensywnego treningu, podczas którego wykorzystywane są autentyczne materiały występujące na maturze z języka obcego.

W trakcie przygotowania do egzaminu ważne są również bardzo dobre warunki do nauki. Takie właśnie zapewnia English School Szkoła Języków Obcych. Dzięki małym grupom, uczniowie mają szansę doskonale przygotować się do egzaminu. Lektor ma czas dla każdego uczestnika kursu i jest w stanie dobrze sprawdzić stan wiedzy każdego kursanta, a co więcej zmobilizować go do rozwijania umiejętności i wiadomości, które wymagają dopracowania.

korepetycje angielski Zielona Góra, niemiecki.