ul. Kożuchowska 15A lok. 412
65-364 Zielona Góra
68 452 30 53 biuro@englishschool.zgora.pl

Przygotowanie do egzaminów

Przygotujemy do egzaminu ósmoklasisty
Podczas kursu lektor omawia z uczniami materiał, który jest niezbędny do zdania egzaminu. Na kursie ćwiczy się strategie egzaminacyjne, zapoznaje z jego strukturą, kompleksowo powtarza i utrwala gramatykę oraz słownictwo. Zapoznaliśmy się z ofertą różnych wydawnictw i wybraliśmy odpowiednie materiały edukacyjne. W trakcie przygotowania do egzaminu ważne są również warunki do nauki. Takie właśnie zapewnia English School Szkoła Języków Obcych. Dzięki małym grupom, uczniowie mają szansę doskonale przygotować się do egzaminu. Lektor ma czas dla każdego uczestnika kursu i jest w stanie dobrze sprawdzić stan wiedzy każdego kursanta, a co więcej zmobilizować go do rozwijania umiejętności i wiadomości, które wymagają dopracowania.

Przygotujemy do egzaminów międzynarodowych

Przygotujemy do matury
English School Szkoła Języków Obcych oferuje kursy przygotowujące do matury zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Podczas kursu słuchacze utrwalają słownictwo, gramatykę i struktury językowe z zakresu szkoły średniej a także ćwiczą techniki zdawania tj. rozmowy sterowane, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz wypowiedzi pisemne. Zajęcia mają formę intensywnego treningu, podczas którego wykorzystywane są autentyczne materiały występujące na maturze z języka obcego. W trakcie przygotowania do egzaminu ważne są również bardzo dobre warunki do nauki. Takie właśnie zapewnia English School Szkoła Języków Obcych. Dzięki małym grupom, uczniowie mają szansę doskonale przygotować się do egzaminu. Lektor ma czas dla każdego uczestnika kursu i jest w stanie dobrze sprawdzić stan wiedzy każdego kursanta, a co więcej zmobilizować go do rozwijania umiejętności i wiadomości, które wymagają dopracowania.