ul. Gen. W. Sikorskiego 32/11a 65-001 Zielona Góra
+48 607 404 675 biuro@englishschool.zgora.pl

Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym TGLS

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS

Ośrodek Egzaminacyjny TGLS przeprowadza egzaminy. Mamy wyspecjalizowaną kadrę lektorów i egzaminatorów.

Nie trzeba czekać, aż zbierze się grupa – egzamin może zostać przeprowadzony indywidualnie.

Certyfikaty TGLS

Certyfikaty TGLS są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej:
są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Certyfikat TGLS:

– certyfikat nie przedawnia się;

– może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;

– daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;

– wynik określany jest w postaci aktualnego poziomu wiedzy w skali CEFR;

– egzamin można zdawać wielokrotnie aby w miarę nauki i podnoszenia poziomu znajomości języka poprawiać wynik uzyskiwany na teście.

– egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji.