ul. Kożuchowska 15A lok. 412
65-364 Zielona Góra
68 452 30 53 biuro@englishschool.zgora.pl

Projekty unijne

DLA FIRM – MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

9 KROKÓW DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA DO 80% NA KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

Pomagamy z wypełnianiem dokumentacji na każdym etapie współpracy. 

1. Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych dostępnej na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
2. Przedsiębiorca wypełnia Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bony.region.zgora.pl
3. Przedsiębiorca podpisuje umowę wsparcia i wpłaca do ARR S.A. wkład własny
4. Przedsiębiorca wybiera z BUR interesujące go usługi rozwojowe
5. ARR S.A. wydaje przedsiębiorcy bony rozwojowe
6. Przedsiębiorca/ jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej
7. Przedsiębiorca/ jego pracownicy wypełniają ankietę w BUR
8. Instytucja świadcząca usługę rozwojową przekazuje dokumenty rozliczeniowe do ARR S.A.
9: ARR S.A. rozlicza usługę rozwojową.

DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji kursów unijnych! Są to darmowe kursy języka angielskiego lub niemieckiego.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

  • w wieku 25-64 lat
  • która zamieszkuje na terenie woj. lubuskiego;
  • posiadająca wykształcenie maksymalnie na poziomie średnim,
  • nieposiadająca działalności gospodarczej,
  • zarówno pracująca jak i niepracująca,
  • która jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych

Informacji o projektach udziela:

Agnieszka Cymbaluk
tel. 607 404 675
e-mail: biuro@englishschool.zgora.pl