Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Miło nam poinformować, iż od października 2016 roku realizujemy projekt unijny pt. „Akademia kompetencji językowych” - JĘZYK ANGIELSKI.

Jakie wsparcie oferowane jest w projekcie?

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu języka angielskiego. Każda osoba może uczestniczyć w kursie, trwającym 120 godzin lekcyjnych i kończącym się międzynarodowym certyfikatem TOEIC. Będziemy organizować kursy na różnych poziomach zaawansowania i dopasowywać szkolenia do potrzeb uczestników. Planowo szkolenia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zorganizować szkolenia w weekendy lub zwiększyć ich intensywność. Każdy z uczestników, przystępując do projektu, otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Projekt skierowany jest do 300 osób w wieku aktywności zawodowej (25-74 lata) o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie; osoby z wykształceniem policealnym nie mogą brać udziału w projekcie) zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, powiaty:
gryfiński gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa
pyrzycki gminy: Lipiany, Przelewice,
stargardzki gminy: Suchań, Marianowo, Dobrzany, Dolice, Chociwel, Stara Dąbrowa, Ińsko,
drawski  gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Ostrowice,  Złocieniec, Wierzchowo,
szczecinecki gminy: Borne Sulinowo, Barwice, Biały Bór, Grzmiąca, Szczecinek,
świdwiński gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin ,
łobezki gminy: Węgorzyno, Dobra, Radowo Małe, Resko .

Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie osoby po 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące. Jednakże w związku z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej osoby samozatrudnione nie mogą być objęte wsparciem szkoleniowym w ramach niniejszego projektu.

Jak zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia wraz z deklaracją uczestnictwa. Formularz zawiera dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania i dane kontaktowe, status na rynku pracy, informacja o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami programowymi wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zobowiązane są w ramach niniejszego projektu do dostarczenia nam kserokopii orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności. Odmowa podania danych osobowych i/lub niedostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie.

Wartość projektu – 614 048,25 PLN.
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego – 552 643,42 PLN.

Deklaracja uczestnictwa

Plakat

Dowiedz się więcej o równości szans w projekcie:
- Agenda działań równości szans i niedyskryminacji,
- Podręcznik równości szans kobiet i mężczyzn 2014-2020,
- Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością,
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

  Harmonogramy :
- Przelewice
- Drawsko Pomorskie gr.I
- Drawsko Pomorskie gr.II
- Drawsko Pomorskie gr.III
- Czaplinek
- Lipiany gr.I
- Barzkowice
- Lipiany gr.II
- Chojna
- Cedynia
- Borne Sulinowo
- Sitno
- Silnowo
- Gwda Wielka
- Szczecinek gr I
- Szczecinek gr II
- Szczecinek gr III
- Gonne Małe
- Jankowo
- Mielenko Drawskie
- Szczecinek gr IV
- Złocieniec
- Szczecinek gr V
- Połczyn Zdrój
- Sławoborze

Zgłoś się do projektu wypełniając formularz:

Pole oznaczone * jest wymagane.
 
 
 
 
 
 
 
Wykształcenie