ul. Kożuchowska 15A lok. 412
65-364 Zielona Góra
68 452 30 53 biuro@englishschool.zgora.pl

Polityka Prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka podanych w niniejszym formularzu w celu złożenia deklaracji zapisu oraz związanego z tą deklaracją dalszego procesu zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego lub języka niemieckiegoprzez English School Szkołę Języków Obcych w Zielonej Górze.
Wiem, że powyższa zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia niniejszej deklaracji oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem umowy o przeprowadzenie kursu.

Informacje o administratorze oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka podanych w niniejszym formularzu będzie English School Szkoła Języków Obcych w Zielonej Górze.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez English School Szkołę Języków Obcych w Zielonej Górze na podstawie wyrażonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celu w niej wyrażonej. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego lub niemieckiego, jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez English School Szkołę Języków Obcych w Zielonej Górze danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń tj. z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez English School Szkołę Języków Obcych w Zielonej Górze (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.

4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z English School Szkołą Języków Obcych w Zielonej Górze. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji zapisu nauki języka angielskiego lub niemieckiego oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego lub niemieckiego.

5. English School Szkoła Języków Obcych w Zielonej Górzenie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Ma Pan/Pani prawo:

  1. w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. żądania od English School Szkoły Języków Obcych w Zielonej Górzedostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku – do żądania przeniesienia danych do innego administratora;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych; do dnia 24 maja 2018 roku jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: biuro@englishschool.zgora.pl lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób.