ul. Kożuchowska 30, Budynek A
65-364 Zielona Góra
68 452 30 53 biuro@englishschool.zgora.pl

Metody nauczania

Na rynku jest wiele metod nauczania, my postanowiliśmy skupić się na czterech z nich, naszym zdaniem najlepszych. Metody dobieramy w zależności od grupy docelowej uczniów. Jedne świetnie sprawdzają się u dzieci, inne u młodzieży i dorosłych.

Metoda komunikacyjna

W tej metodzie język traktowany jest jako narzędzie komunikacji. Metoda ta kształci wszechstronną sprawność językową, a celem nadrzędnym jest opanowanie umiejętności mówienia.

Podstawową techniką jest praca w grupie lub parach, ponieważ uczniowie powinni jak najwięcej współpracować i rozmawiać ze sobą; często proszeni są o odgrywania scenek, dialogów, a na lekcjach używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania.

Nauczyciel tworzy sytuacje sprzyjające do mówienia. Uczeń musi być aktywny. W czasie zajęć język ojczysty stosowany jest sporadycznie.

Metoda TPR

(z ang. TOTAL PHYSICAL RESPONSE ) czyli reagowanie całym ciałem

Metoda ta bazuje na sposobie w jaki dzieci przyswajają język ojczysty. Najpierw dziecko osłuchuje się z językiem oraz rozwija rozumienie, a następnie zaczyna mówić.

W tej metodzie uczniowie wykonują polecenia i komendy nauczyciela, które wymagają ruchu. Reagowanie ciałem ułatwia proces rozumienia, zapamiętywania i przyswajania nowego materiału.

W metodzie tej uczeń rozwija przede wszystkim umiejętność słuchania i rozumienia.

Metoda dramy

Metoda nauczania sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Rozwija samodzielność w myśleniu i kreatywność, kształci umiejętność nawiązywania dialogu, a także aktywność emocjonalną.

Metoda dramy to wchodzenie w określone role, improwizacje nauczyciela i uczniów. To krótkie scenki, dialogi, śpiewanie piosenek i ilustrowanie ich treści za pomocą gestów.

Korzyścią ze stosowania zadań dramowych jest to, że dzieci mają możliwość wykorzystania zwrotów językowych w naturalnej komunikacji w sytuacjach z życia codziennego. Ma to pozytywny wpływ na motywację do nauki języka obcego jak i również buduje to pewność siebie w użyciu języka, rozwija umiejętność współpracy w grupie oraz formuje dobre relacje pomiędzy uczniami w klasie. To dużo reakcji spontanicznych, ruchu, wspólnego działania i przede wszystkim śmiechu.

Metoda polisensoryczna

W metodzie tej uczniowie odbierają bodźce pochodzące z otaczającego świata wszystkimi zmysłami. Zajęcia wypełnione są zabawą, ruchem, muzyką i obrazem pobudzając przy tym zmysł słuchu, wzroku, dotyku, a także zapachu i smaku.

Metoda ta jest niezwykle efektywna, gdyż zaspokaja naturalną ciekawość dziecka i chęć poznawania otaczającego go świata, dodatkowo nauczając języka obcego.