ul. Kożuchowska 30, Budynek A
65-364 Zielona Góra
68 452 30 53 biuro@englishschool.zgora.pl

DLA FIRM - MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

9 KROKÓW DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA DO 80% NA KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

Pomagamy z wypełnianiem dokumentacji na każdym etapie współpracy.

1. Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych dostępnej na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

2. Przedsiębiorca wypełnia Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bony.region.zgora.pl

3. Przedsiębiorca podpisuje umowę wsparcia i wpłaca do ARR S.A. wkład własny.

4. Przedsiębiorca wybiera z BUR interesujące go usługi rozwojowe.

5. ARR S.A. wydaje przedsiębiorcy bony rozwojowe.

6. Przedsiębiorca/ jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej.

7. Przedsiębiorca/ jego pracownicy wypełniają ankietę w BUR.

8. Instytucja świadcząca usługę rozwojową przekazuje dokumenty rozliczeniowe do ARR S.A.

9. ARR S.A. rozlicza usługę rozwojową.