Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kursy dla młodzieży


Jako szkoła językowa, rozbudzamy zainteresowanie językiem obcym wśród nastolatków. Mocno akcentujemy wykorzystanie języka dla komunikacji międzynarodowej - korepetycje angielski Zielona Góra, niemiecki. Dobieramy materiały poprzez, które słuchacz poznaje w czasie zajęć wspaniałe miejsca, autentyczne historie, ciekawych ludzi.

Nauczamy używania języka w celu skutecznej komunikacji w rzeczywistym świecie poprzez rozwijanie umiejętności językowych na podstawie dostosowanych do wieku uczniów tekstów i materiałów multimedialnych. Nie zapominamy o gramatyce ponieważ jest ona niezbędna do zdania egzaminów na zakończenie gimnazjum czy szkoły średniej.

Program nauczania, a co za tym idzie poszczególne zajęcia stworzone są tak by rozwijane były wszystkie sprawności językowe czyli umiejętność mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu, przy zachowaniu poprawności leksykalnej i gramatyczne. Wiemy jednak, że młodzież potrzebuje szczególnej motywacji do nauki, tak więc dbamy o to, by zajęcia były dla nich nie tylko kształcące, ale i interesujące. Oferujemy aktywne i pełne energii lekcje, z użyciem różnorodnych form aktywności, tworzeniem projektów i innych praktycznych sposobów na utrwalanie i uczenie się języka.

Grupy młodzieżowe podzielone są według wieku i poziomu zaawansowania, a zajęcia prowadzone są prawie cały czas w języku obcym. Wiedza przyswajana przez młodych uczniów jest weryfikowana na bieżąco przez samego lektora. Natomiast jej wyniki przekazywane są dwa razy do roku rodzicom podczas sporządzania opinii na temat postępów ucznia.

W naszej szkole dbamy także o to, by podręczniki nie pokrywały się z tymi, z których uczniowie korzystają w swoich szkołach. Zapewniamy również grono doświadczonych i świetnie wykształconych lektorów, którzy ucząc od wielu lat w szkołach gimnazjalnych i średnich, wiedzą w jaki sposób zmotywować młodzież do nauki, tak by przyniosła wymierne efekty.

Pracujemy w małych grupach 4-8 osobowych.

 

Przygotujemy do egzaminu gimnazjalnego

Od roku 2009 uczniowie klas trzecich gimnazjum zdają obowiązkowy Egzamin Państwowy z nowożytnego języka obcego. English School Szkoła Języków Obcych wprowadziła do swojej oferty przygotowanie do tego egzaminu. Zajęcia są prowadzone tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione do tego typu kursów, które jednocześnie nauczają i prowadzą zajęcia w gimnazjach w Zielonej Górze. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowanych lektorów języków obcych, absolwentów filologii, którzy chętnie rozwieją jakiekolwiek wątpliwości związane z językiem.

Podczas trwania kursu lektor językowy przerabia z gimnazjalistami materiał, który jest niezbędny do zdania egzaminu. Na kursie ćwiczy się strategie egzaminacyjne, zapoznaje z jego strukturą, kompleksowo powtarza i utrwala gramatykę oraz słownictwo niezbędne do zdania egzaminu.

W trakcie przygotowania do egzaminu ważne są również bardzo dobre warunki do nauki. Takie właśnie zapewnia English School Szkoła Języków Obcych. Dzięki małym grupom od 4-8 osób uczniowie mają szansę doskonale przygotować się do egzaminu. Lektor ma czas dla każdego uczestnika kursu i jest w stanie dobrze sprawdzić stan wiedzy każdego kursanta, a co więcej zmobilizować go do rozwijania umiejętności i wiadomości, które wymagają dopracowania.

 

Przygotujemy do matury

English School Szkoła Języków Obcych oferuje kursy przygotowujące do Matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Podczas kursu słuchacze utrwalają słownictwo, gramatykę i struktury językowe z zakresu szkoły średniej a także ćwiczą techniki zdawania tj. rozmowy sterowane, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz wypowiedzi pisemne.

Zajęcia mają formę intensywnego treningu, podczas którego wykorzystywane są autentyczne materiały występujące na maturze z języka obcego.

W trakcie przygotowania do egzaminu ważne są również bardzo dobre warunki do nauki. Takie właśnie zapewnia English School Szkoła Języków Obcych. Dzięki małym grupom od 4-8 osób uczniowie mają szansę doskonale przygotować się do egzaminu. Lektor ma czas dla każdego uczestnika kursu i jest w stanie dobrze sprawdzić stan wiedzy każdego kursanta, a co więcej zmobilizować go do rozwijania umiejętności i wiadomości, które wymagają dopracowania.